Katalog produktów i usług

NazwaTyp plikuRozmiar
Katalog produktów i usług (CZ)PDF2 MB
Katalog produktów i usług (EN)PDF2 MB

System zarządzania zgodny z normą EN ISO 9001 : 2015

Od 2005 roku FAVEX, s.r.o. posiada system jakości certyfikowany zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 9001:2015. Certyfikacja została przeprowadzona przez główną firmę certyfikującą RW TŰV, w 2007 roku certyfikacja została przeprowadzona przez TŰV NORD, która jest następcą RW TŰV. System jakości opiera się na podejściu procesowym. Ponieważ zaopatrujemy również przemysł motoryzacyjny, staramy się jak najbardziej zbliżyć nasz system do aktualnych wymagań tego sektora.

FAVEX, s.r.o. uzyskał certyfikat zgodny z normą EN 9001:2015 od certyfikowanej firmy TŰV NORD, który potwierdza, że system zarządzania jakością jest odpowiednio opracowany, udokumentowany i wdrożony zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001.

NazwaTyp plikuRozmiar
Polityka jakości (CZ)PDF1,35 MB
Polityka jakości (EN)PDF179 kB
Wyświetl certyfikat w formacie PDF (CZ)PDF480 kB
Wyświetl certyfikat w formacie PDF (SK)PDF483 kB
Zobacz certyfikat w formacie PDF (PL)PDF493 kB
Wyświetl certyfikat w formacie PDF (EN)PDF485 kB
Wyświetl certyfikat w formacie PDF (DE)PDF494 kB
Wyświetl certyfikat w formacie PDF (RU)PDF514 kB

System zarządzania zgodny z normą EN ISO 14001 : 2015

NazwaTyp plikuRozmiar
Wyświetl certyfikat w formacie PDF (CZ)PDF432 kB
Wyświetl certyfikat w formacie PDF (SK)PDF429 kB
Zobacz certyfikat w formacie PDF (PL)PDF437 kB
Wyświetl certyfikat w formacie PDF (EN)PDF436 kB
Wyświetl certyfikat w formacie PDF (DE)PDF439 kB
Wyświetl certyfikat w formacie PDF (RU)PDF449 kB

Raporty roczne

FAVEX, s.r.o. regularnie publikuje swoje audytowane sprawozdania finansowe i raporty roczne. Jeśli jesteś zainteresowany tymi informacjami, możesz je pobrać bezpośrednio tutaj.

NazwaTyp plikuRozmiar
Raport roczny FAVEX, s.r.o. 2022PDF6,6 MB
Raport roczny FAVEX, s.r.o. 2021PDF5 MB
Raport roczny FAVEX, s.r.o. 2020PDF5 MB
Raport roczny FAVEX, s.r.o. 2019PDF6 MB
Raport roczny FAVEX, s.r.o. 2018PDF7 MB
Raport roczny FAVEX, s.r.o. 2017PDF6 MB
Raport roczny FAVEX, s.r.o. 2016PDF4 MB
Raport roczny FAVEX, s.r.o. 2015PDF7 MB
Raport Roczny FAVEX, s.r.o. 2014PDF5 MB
Raport Roczny FAVEX, s.r.o. 2013PDF10 MB
Raport Roczny FAVEX, s.r.o. 2012PDF2 MB
Raport Roczny FAVEX, s.r.o. 2011PDF9 MB

Reklama

NazwaTyp plikuRozmiar
Społecznie użyteczne miejsca pracyPDF123 kB
Zmniejszenie zużycia energii przez FAVEX s.r.o.PDF187 kB
Projekt Środki oszczędzania energii w pomieszczeniach FAVEX, s.r.o., Buchlovice jest współfinansowany przez Unię Europejską.PDF51 kB